मुंबई मध्ये पावसाची जोरदार हजेरी वरळी नाक चौकात पाणी साठल्याने वाहतूक धिम्यागतीने.

मुंबई मध्ये पावसाची जोरदार हजेरी वरळी नाक चौकात पाणी साठल्याने वाहतूक धिम्यागतीने.

मुंबई मध्ये पावसाची जोरदार हजेरी वरळी नाक चौकात पाणी साठल्याने वाहतूक धिम्यागतीने हवामान खात्याने सलग मुसळधार पाऊस पडण्याचे संकेत दिल्याने महापालिका सज्ज पाऊसात नागरिकांनी काळजी घ्यावी असे पालिकेचे आवाहान.


Most Popular News of this Week